Organigram

Organigram

Dit organigram wordt georganiseerd door de structurele en functionele sets, zelf opgenomen door de Algemene Vergadering die soeverein is in elke non-profitorganisatie.
De CA (Raad van Bestuur) is gemandateerd door de AV om een ​​goede naleving van het charter en het gebruik van subsidies te waarborgen. Het is een toezichthoudend orgaan dat ook wordt "gereduceerd" tot het wettelijk minimum om maximale speelruimte te laten voor de ontwikkeling van het project in gedeeld bestuur.


Bestuur

De structurele entiteit vertegenwoordigt de activiteiten die verband houden met de ondersteuning van de algemene structuur van het project, die nodig is voor de goede werking ervan:

Participatieve Vergadering (PA)
Algemeen uitgesproken [ɑ.pe], grote bijeenkomst waarin de vragen, reflecties en initiatieven van de leden worden belicht. Van actieve leden (workshopleiders, hosts of met andere verantwoordelijkheden) wordt verwacht dat zij deelnemen aan dit gedeelde bestuur, dat ook voor iedereen openstaat.
Iedereen wordt lid op eenvoudig verzoek.
Naast governance vraagstukken wordt de algemene filosofie van het project besproken, nieuwe partners voorgesteld, de R.O.I. daar besproken...
De AP wordt beurtelings geleid door twee leden die zich vrijwillig hebben aangemeld bij de vorige AP en die tijdens een voorafgaand overleg met een medewerker op de hoogte zijn gesteld van alle te bespreken punten.

Een team van medewerkers
Verschillende bezoldigde functies zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies, de algemene coördinatie van het project, het koppelen van leden en institutionele partners, het plannen en opvolgen van eventuele werk- en ontwikkelingsprojecten, grote aankopen, secretariaat, boekhouding, ... al deze taken die, stroomopwaarts van de activiteiten, de middelen verschaffen die essentieel zijn voor het voortbestaan ​​van de plaats. Ze zijn ook een orgaan voor het op gang brengen van bepaalde debatten of initiatieven die voortkomen uit het directe werk van samenwerking met alle leden.
In AP worden regelmatig medewerkersinitiatieven aangekondigd, uitgevoerd in overleg met de Raad van Bestuur en in de geest van het Espace 51-charter.


Werking

Deze entiteit vertegenwoordigt alle initiatieven van Espace 51 op vlak van activiteiten en onthaal.
Deze activiteiten kunnen terugkerende of occasionele evenementen zijn (uitstapjes, debatten, concerten, enz.)
Recepties kunnen worden gecentreerd rond koffie en thee, informele uitwisselingen, ze kunnen worden gekoppeld aan een workshop en/of het onderwerp zijn van specifieke informatie over de Ruimte.
De activiteiten en recepties zijn geanimeerd voor twee. De leden die er verantwoordelijk voor zijn, verbinden zich door een mandaat te ondertekenen en nemen de registratie van hun activiteit in de elektronische agenda over. Deze activiteit werd vooraf voorgesteld in A.P. wat de coherentie van dit voorstel met het charter van het project compromitteert.
Debatten, met name over de receptie, worden soms gevolgd door tentoonstellingen die in het verlengde liggen om de vruchten van deze uitwisselingen aan alle leden over te brengen. Ze zijn zowel een wederzijdse training over deze kwestie van receptie als een progressieve vorming van een gemeenschappelijke en evoluerende identiteit van Espace 51 over deze kwestie van receptie die deel uitmaakt van zijn DNA.


Tussen bestuur en werking

Een reeks kleine verantwoordelijkheden kan ad hoc of regelmatig worden uitgevoerd door de leden die dat willen (de receptie, bepaalde schoonmaak, secretariële ondersteuning, ondersteuning in de keuken, deelnemen aan vergaderingen met de buurt en rond de thema's van steden in transitie....)
Af en toe worden er bijeenkomsten georganiseerd met de leden om flyers, visitekaartjes te maken, een evenement te plannen, de ruimte in te richten, enz...
Een Informatie-participatiebijeenkomst stelt voor om al deze informatie te verspreiden en het hele project te bespreken.