Het charter van Ruimte 51

Ruimte 51 is bedacht als een participatieve ontmoetingsplaats, diep geworteld in de stad en open voor de vragen van psychisch kwetsbare personen.
Het is een trefpunt voor iedereen, een plaats voor collectieve mogelijkheden.

  •  Het is een ruimte waar iedereen zichzelf kan zijn.
  •  Het is een ruimte voor pluraliteit en leeftijdsdiversiteit.
  •  Het is een ruimte met een regelmatig onthaal en uiteenlopend gebruik.
  •  Het is een ruimte voor kennisuitwisseling, waar men wordt er niet vergoed voor prestaties.
  •  Het is een ruimte voor een brede waaier aan nietsdoen, activiteiten, transitie en ecologie.
  •  Het is een ruimte die gezamenlijk en organisch is georganiseerd, waar activiteiten plaatsvinden op initiatief van de leden. [1]
  •  Het is een ruimte waar men zelf bepaalt wat helend en/of emanciperend is.
  •  Het is een ruimte die openstaat voor het onverwachte en het onbesliste.
  •  Het is een ruimte voor collectieve verantwoordelijkheid en gezamenlijk beheer.

Hoe organiseren we ons :

Ruimte 51 bestaat uit een participatieve vergadering (PV) en thematische subgroepen.

De participatieve vergadering is onafhankelijk op vlak van organisatie en uitvoering van het constructieproces van Ruimte 51. Ze functioneert op basis van gezamenlijk bestuur. De besluitvorming gebeurt op basis van consensus (zonder consensus gaat men over tot een proportionele stemming).

De ondersteunende organisaties, die integraal deel uitmaken van de participatieve vergadering, steunen het in dit charter beschreven project financieel.

Iedereen kan op eenvoudig verzoek lid worden (als actief lid of deelnemer aan activiteiten).

Tijdelijk

Doorheen 2019 wil Ruimte 51 een proces van collectieve ervaringen creëren dat zal leiden naar de verdere uitwerking. Aan het einde van dit jaar en afhankelijk van de toekomst zal elk stichtend lid de mogelijkheid hebben om zijn betrokkenheid te herformuleren.

 

[1Wij verstaan onder lid : elke persoon die zich betrokken voelt bij Ruimte 51, alsook de professionele vertegenwoordigers van de ondersteunende organisaties.