Infos

Goûter Saint-Nicolas

Comme vous le savez certainement, la Plateforme de Concertation aime vous rassembler lors d’une après-midi festive.

En cette fin d’année, la PFCSM organise, en partenariat avec son groupe Interface, un goûter Saint-Nicolas.
Comme à chaque fois, il s’agit de partager un moment convivial entre professionnels, usagers et proches.

 Le goûter aura lieu le 6 décembre 2019, de 14h à 17h à la Plate-forme de Concertation, au 8ème étage.

Nous vous attendons nombreux !


Een Sinterklaasvieruurtje

Zoals u wellicht weet, brengt het Overlegplatform jullie graag samen bij een feestelijke namiddag.

 Op het einde van dit jaar organiseert het OPGG, in samenwerking met de werkgroep Interface, een Sinterklaasvieruurtje.

 Zoals gewoonlijk, zal het een aangenaam ontspanningsmoment worden tussen zorgverleners, patiënten en familieleden.

 Het vieruurtje vindt plaats op 6 december 2018, tussen 14 en 17u, bij het OPGG, op 8ste verdieping.

 Wij wachten jullie in grote getalen !